Contact

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Arkop Krzysztof Pianowski i S-ka Spółka Jawna
Ul. Jerzmanowska 18, 54-530 Wrocław, Poland

Reception:
Tel.: +48 71 355-77-25
Fax: +48 71 359-16-46
E-mail: arkop@arkop.com.pl

Department of Preparation and Implementation of Production: tel.: +48 71 355-77-21, 355-77-25
Supply department: tel./fax: +48 71 357-58-85

Logisticts: tel.: +48 71 351-74-88
Wholesale Building Materials: tel./fax: +48 71 322-50-05

NIP: 897-001-60-46
REGON: 005925694
KRS No: 0000078333 Sąd Rejony dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

Przedsiębiorstwo Budowlane ARKOP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Jerzmanowska 18, 54-530 Wrocław, Poland
tel. +48 71 310 03 01, fax +48 71 310 03 50
e-mail: arkop@arkop.com.pl