Kodeks postępowania

Głównym celem spółki jest prowadzenie rentownej działalności gospodarczej w zakresie świadczonych usług budowlanych. W naszych działaniach kierujemy się zasadami i wzorami zachowań opartych na powszechnie akceptowanych wartościach, przede wszystkim zasadą poszanowania godności każdego człowieka, tym samy deklarujemy szacunek dla narodowości, rasy, religii, płci oraz orientacji politycznej naszych pracowników, współpracowników, Klientów, Kontrahentów. Zawsze przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za nasze działania w zakresie świadczonych usług budowlanych.

Dlatego też określiliśmy podstawowe zasady postępowania:

 Nie akceptujemy i nie zabiegamy o nienależne nam gratyfikacje pieniężne lub inne korzyści majątkowe mające na celu skłonienie nas do działań sprzecznych z przepisami prawa i zasadami powszechnie akceptowanymi.

 Nie angażujemy się w działania niosące zagrożenie dla środowiska naturalnego i społeczeństwa.

 Jesteśmy otwarci na prowadzenie dialogu z osobami i podmiotami odczuwającymi skutki naszej działalności.

 W kontaktach i rozmowach z naszymi Klientami i Kontrahentami zachowujemy postawę dialogu, uprzejmości i grzeczności, przestrzegając ogólnie przyjętych zasad poprawnego zachowania i poszanowania.

 Chronimy i nie ujawniamy informacji oraz dokumentów służbowych osobom trzecim.

Arkop - dobry pracodawca Przedsiębiorstwo Budowlane ARKOP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. Jerzmanowska 18, 54-530 Wrocław, Poland
tel. +48 71 310 03 01, fax +48 71 310 03 50
e-mail: arkop@arkop.com.pl
Nasza Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies oraz podobne technologie w celi świadczenia Państwu usług z zachowaniem najwyższych standardów, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies.
Więcej szczegółów w naszej „Polityce Prywatności”